Pragniemy przekazać, że po trzech latach z funkcji opiekuna Koła Naukowego MechaniCAD zrezygnował Pan dr hab. inż. Marcin Baszyński, prof. AGH.

Gorąco dziękujemy Panu Profesorowi za serce i trud włożony w tym czasie w opiekę nad kołem, a także życzymy samych sukcesów w dalszej drodze zawodowej, w tym dziekańskiej, oraz w życiu osobistym. Opiekunem koła (w tym momencie już jedynym) pozostaje Pan dr hab. inż. Wojciech Horak, prof. AGH. Wszelkiego powodzenia Panie Profesorze w realizacji swej opiekuńskiej misji i związanych z nią pasji :-).