Prace nad kwestiami organizacji funkcjonowania Studenckiego Centrum Konstrukcyjnego AGH i jego otwarciem wchodzą w finałową fazę. Miło mi przekazać, że w dniu 3.10 weszło w życie Zarządzenie nr 66/2023 Jego Magnificencji Rektora AGH, wprowadzające do Regulaminu Centrum Spraw Studenckich zapisy dotyczące Studenckiego Centrum Konstrukcyjnego AGH, wraz ze stosownym Załącznikiem 1, stanowiącym Regulamin samego SCK. Oba te dokumenty przedstawiam w plikach z załączników. Życzę Państwu pozytywnej lektury, a za współpracę z nami pełnomocnikami nad jego konstrukcją Dziękuję Serdecznie Radzie Kół Naukowych AGH, Centrum Spraw Studenckich AGH oraz Działowi Prawnemu AGH. Przesyłane dokumenty pozwalają nam wejść na ostatnią prostą w aspekcie przygotowań do otwarcia Centrum, które już niedługo.