Decyzją Władz Rektorskich AGH od 1.10.2021 powstaje (zostaje usystematyzowany) nowy obszar działalności kół naukowych AGH, związany z naukami podstawowymi, nazwany obszarem czarnym (oczywiście od koloru z flagi AGH).

Pełnomocnikiem w tym zakresie został Pan dr inż. Paweł Janowski (WFiIS), któremu z tego miejsca życzymy wszelkiej pomyślności w opiece nad nowym zakresem obszarowym działań kół oraz wynikającej z niej naukowych radości i spełnienia. Wszystkiego dobrego Panie Doktorze :-).
Znalazło się w tym obszarze również kilka kół związany z tymi naukami, działających do tej pory w pionie górniczym. Są to:
Z WIMiC (koła związane z chemią):
– KN Adamantium (opiekun (do 30.09): dr Wiktor Niemiec),
– KN Allchemia (opiekun: dr inż. Katarzyna Fendrych),
– KN Ceramit (opiekun: dr inż Łukasz Gołek),
– KN Nucleus (opiekun: dr inż Juliusz Leszczyński),
– KN Żelibetą (opiekun: dr inż Łukasz Kołodziej).
Z WIMiR (koła związane z fizyką, akustyką):
– KN Akustyki Architektonicznej (opiekun: dr inż. Adam Pilch),
– KN Electrosonus (opiekun: dr inż. Tomasz Korbiel),
– KN Inżynierii Akustycznej (opiekunowie: dr inż. Dorota Czopek, mgr inż. Daniel Tokarczyk),
– KN LabAcoustics (opiekun: dr inż. Paweł Pawlik).

Zmianom uległa również całą systematyka w dotychczasowych pionach. Pion Hutniczy (uszczuplony o koła związane z naukami matematycznymi (WMS), fizyką (WFiIJ) oraz chemią (część kół z WEiP) przybrał nazwę Obszar Czerwony, zaś dotychczasowy Pion Górniczy przybiera od 1.10 nazwę Obszar Zielony.


Określenie taksonomiczne tej nazwy wzięło się po pierwsze (w zakresie obszary) z chęci jak najlepszego odniesienia systematyki kół naukowych do dziedzin i dyscyplin naukowych, w których się realizują, a także, po drugie, do kolorów naszej Alma Mater. W ramy obszaru zielonego (jednego z koloru symboliki górniczej, ale także koloru życia, harmonii, natury, a więc ekologii, środowiska, klimatu) wchodzą i będą wchodzić nowe koła realizujące działania z zakresu nauk związanych z Ziemią („geonauki”) i gospodarowaniem jej szeroko pojmowanymi zasobami (w tym GOZ), środowiska i klimatu, efektywności, zarządzania, ekonomii, nauk społecznych oraz konstrukcji inżynierskich związanych z powyższymi dziedzinami, w tym budowlanych.