Dzień 1.09 wiąże się w Akademii z kadencyjną zmianą Władz
Rektorskich, ale także z wynikającymi z tej samej kadencyjności powołaniami Pełnomocników Rektora AGH ds. Kół Naukowych. Zapraszamy do lektury słów Pełnomocnika Rektora AGH ds. KNPG prof. Pawła Bogacza wystosowanych na tę okazję.

Swoją dwukadencyjną opiekę rektorską nad Studenckimi Kołami Naukowymi AGH zakończyła Prorektor AGH ds. Studenckich – Pani Prof. dr hab. Anna Siwik. Bardzo za nią Dziękujemy 🙂

Jestem pewien, że niniejszym wygłaszam pogląd wszystkich osób związanych jako opiekunowie, członkowie, alumni oraz sympatycy ze studenckim ruchem naukowym w naszej Alma Mater. Ostatnie osiem lat pod auspicjami Pani Rektor było fantastycznym czasem dla kół; czasem powstania i realizacji wielu nowych inicjatyw, ze Studenckim Centrum Konstrukcyjnym AGH na czele; czasem dynamicznego rozwoju już istniejących działań, by wspomnieć tylko o bardzo znaczącym rozwoju programu Grant Rektora AGH, ze zwielokrotnieniem w tym czasie jego budżetu oraz ilości realizowanych w nim projektów; czasem otwartości i cementowania społeczności AGH, by zaznaczyć tu tylko wsparcie wielu, w tym międzynarodowych inicjatyw studenckich oraz potwierdzenie ich roli jako należących do najważniejszych elementów świadczących o rozwoju AGH. To w dużej mierze właśnie dzięki Pani Rektor ruch studenckich kół
naukowych w AGH rozwinął się do poziomu w moim mniemaniu  największego i najlepiej zorganizowanego ruchu naukowego młodych ludzi w Polsce. Za powyższe działania, olbrzymie wsparcie, a także zawsze pełną otwartość na studenckie sprawy, pozytywne do nich podejście, wyrozumiałość i empatię, Studencki Ruch Naukowy AGH Bardzo Pani Rektor Dziękuje :).

Wyrażam również nadzieję, że już niedługo możliwym będzie spotkanie się w AGH w szerszym gronie i przekazanie powyższych podziękowań w pełnym i bezpośrednim ich wymiarze. Jestem także przekonany, że znając dynamizm działania Pani Rektor, jeszcze nie raz przyjdzie kołom współpracować z Panią. Już dziś natomiast życzymy Pani Rektor dalszych sukcesów na polu zawodowym oraz osobistym.

Rektorską opiekę nad studenckimi Kołami Naukowymi AGH rozpoczął Prorektor AGH ds. Studenckich – Pan prof. dr hab. inż. Rafał Dańko. Życzymy wszelkiego powodzenia w działaniu i pozostajemy do dyspozycji 🙂

W ślad za newsletterem 18/2020, w którym informowałem o nowych wyborze władz AGH na nową kadencję, jak zapewne Państwo wiecie, z dniem 1.09 rozpoczęły one swoje urzędowanie. Jest mi niezmiernie miło przekazać, że swoją  rektorską misję rozpoczął także Pan prof. dr hab. inż. Rafał Dańko – Prorektor AGH ds. Studenckich. W imieniu swoim oraz całego studenckiego ruchu naukowego w pionie górniczym AGH przede wszystkim jeszcze raz Gratulujemy Panu Rektorowi Serdecznie wyboru na tę zaszczytną funkcję, a także życzymy wszelkiej pomyślności, radości i spełnienia w swej misji. Pozostajemy również do pełnej dyspozycji Pana Rektora.

W imieniu Pana Prorektora pragnę przekazać również Państwu, że w niedługim czasie jest planowane Jego spotkanie z opiekunami kół, o czym oczywiście wcześniej poinformujemy.


Swoją osiemnastoletnią służbę studenckim Kołom Naukowym AGH zakończył Pełnomocnik Rektora AGH ds. Kół Naukowych Pionu Hutniczego – Pan dr inż. Leszek Kurcz. Bardzo za nią Dziękujemy 🙂

W imieniu swoim oraz kół naukowych pionu górniczego Bardzo Dziękujemy Panu Doktorowi za współpracę. Pragniemy także Serdecznie Podziękować za ogromny wkład Pana Doktora w rozwój studenckiego ruchu naukowego w AGH. To Pan Doktor był bowiem odpowiedzialny za dynamiczny rozwój wielu aspektów działalności kół naukowych AGH, ze szczególnym uwzględnieniem Konferencji Studenckiego Ruchu Naukowego w Bartkowej oraz Wielkiej Studenckiej Majówki. Był także inicjatorem powstania Studenckiego Towarzystwa Naukowego oraz Wtorkowych  spotkań z Nauką i Sztuką. Niezwykle przysporzył się również do
rozwoju projektu Grant Rektora AGH, a także z wielkim powodzeniem rozwijał Konferencje Studenckich Kół Naukowych Pion Hutniczego, wraz z sesją laureatów tej konferencji. Dziękuję także za naszą współpracę. Przez 20 lat swej pracy w AGH czerpałem i czerpię garściami z tego dorobku, zawsze mogąc liczyć na pomoc Pana Doktora. Dziękuję za to. Życząc wspaniałego, spełnionego czasu na emeryturze, liczymy i jesteśmy otwarci na współpracę z Panem Doktorem.

Swoją służbę studenckim Kołom Naukowym AGH rozpoczyna Pełnomocnik Rektora AGH ds. Kół Naukowych Pionu Hutniczego – Pani dr inż. Joanna
Augustyn-Nadzieja. Życzymy sukcesów w realizacji swej misji 🙂

W ślad za pismem Pana Prorektora prof. Dańko do Dziekanów Wydziałów z dnia 8.09, które drogą wydziałową powinno trafić również do Państwa, pragnę przekazać, że na stanowisko Pełnomocnika Rektora AGH ds. Kół Naukowych Pionu Hutniczego została mianowana Pani dr inż. Joanna Augustyn-Nadzieja, dotychczasowy opiekun Koła Naukowego Era Inżyniera z Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. Pani Doktor będzie posiadała swoje biuro w budynku B5 (o szczegółach przyjęć jeszcze poinformujemy), zaś bezpośredni kontakt do Niej, to jap@agh.edu.pl <mailto:jap@agh.edu.pl>  oraz tel. (12)6172567. Życzymy Pani Doktor pełnego powodzenia w realizacji swej pełnomocniczej misji, pozostając w pełni gotowi do pełnej pomocy oraz współpracy, która zresztą już się rozpoczęła. Wszelkiego Powodzenia Pani Pełnomocnik :).

Swoją służbę studenckim Kołom Naukowym jako Pełnomocnik Rektora AGH ds. Kół Naukowych Pionu Górniczego kontynuuje niżej podpisany – Dziękuję za ostatnie cztery lata i jestem do wszelkiej Państwa dyspozycji w kolejnej kadencji. 
Miło mi także przekazać, w ślad za powyżej wspominanym już pismem Pana Rektora prof. Dańko z 8.09, że zostałem powołany na kolejną, czteroletnią kadencję jako Pełnomocnik Rektora AGH ds. Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH. Bardzo Dziękuję Państwu oraz wszystkim Kolistom kół naukowych za naszą wspólną pracę w latach 2016-2020, Przepraszając także za ewentualne swoje błędy w tamtym czasie. Pozostaję także do wszelkiej Państwa dyspozycji, obiecując ze swej strony dalsze pełne wsparcie rozwojowe dla kół naukowych w okresie swej kolejnej pełnomocniczej kadencji. Wszystko ku rozwojowi kół
naukowych oraz Akademii. Rozkręcajmy się nadal :).

prof. Paweł Bogacz – Pełnomocnik Rektora AGH ds. KNPG