W imieniu Grupy ONDE S.A. (część Grupy ERBUD S.A.) – lidera w zakresie budowy instalacji systemów energetyki wiatrowej oraz wielkogabarytowych systemów fotowoltaicznych w Polsce zapraszamy Kolistki i Kolistów, Koła Naukowe AGH do uczestnictwa w programie Onde Flow,a w jego ramach przede wszystkim w drugiej edycji konkursu SOFIA (Science Onde Flow Innovation Academy).

W układzie najbliższego czasu szczególnie zapraszamy do udziału w konkursie SOFIA, w którym można zdobyć dofinansowanie na swój projekt badawczy z szeroko rozumianej energetyki oraz OZE. W puli konkursowej znajduje się 200 000 złotych. Szczegóły konkursu SOFIA można znaleźć pod https://ondeflow.pl/program-grantowy/2-edycja-programu-grantowego-sofia/. Szczegóły całego programu Onde Flow można znaleźć natomiast pod https://www.ondeflow.pl/. Serdecznie zapraszamy do udziału :-).

Kategorie: Zaproszenia