W ślad za wcześniejszymi informacjami przypominamy wszystkim piszącym (wcześniej zgłoszonym) laureatom 63. Barbórkowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych AGH o zbliżającym się szybkimi krokami terminie 10.03; terminie przesłania na mój adres mailowy (bogacz@agh.edu.pl) swych artykułów laureackich i dwóch do nich pozytywnych recenzji. 

Przypominamy, że materiał ma być przygotowany zgodnie z wytycznymi redakcyjnymi Wydawnictw AGH (https://www.wydawnictwo.agh.edu.pl/strona/1057-informacje), a dwie recenzje wykonane na formularzu recenzji (dostępny także pod linkiem wskazanym powyżej, poprzez wypełnienie dla recenzowanego i odesłanie po podpisie przez recenzentów artykułu jej części pod nazwą II. OCENA POSZCZEGÓLNYCH ARTYKUŁÓW oraz III. PODSUMOWANIE I OSTATECZNA OCENA). Trzymam kciuki za wenę twórczą i poziom jakości warsztatu edycyjnego.