W imieniu Prorektora ds Studenckich – Pana prof. dra hab. inż. Rafała Dańko, zapraszamy opiekunów kół naukowych Akademii na spotkanie z Panem Prorektorem, które odbędzie się w dniu 5.04 (środa) o godz. 13:00 w dużej sali pawilonu U2.

Jest to kontynuacja cyklicznych, co semestralnych spotkań Pana Rektora z opiekunami kół, będąc jednakże poświęcone ważnym tematom organizacyjnym i rozwojowym. Serdecznie zapraszamy, prosząc niniejszym także o liczną i w miarę obowiązkową obecność.