W imieniu Prorektora ds. Studenckich – Pana prof. dr. hab. inż. Rafała Dańko zapraszamy do składania wniosków o stypendium Fundacji im. H. i T. Zielińskich, przesyłając odpowiedni komunikat Pana Rektora, który zamieszczamy w dalszej części tekstu.

Szczegółowe informacje dotyczące powyższego stypendium znajdują się pod: https://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-funduszu-im-zielinskich/. Osobą kontaktową w kwestii odpowiedzi na wszelkie ewentualne pytania jest Pani Urszula Kozaczuk (https://skos.agh.edu.pl/osoba/urszula-kozaczuk-9685.html). Serdecznie zapraszamy do udziału :-).