W imieniu KN Zarządzanie (SKNZ) zapraszam do udziału w VII edycji Konferencji Odpowiedzialnego Biznesu, która odbędzie się w dniach 17-18.11 na terenie naszej Alma Mater.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje tematy związane z szeroko pojętym zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstw i społeczną odpowiedzialnością biznesu. W trakcie pierwszego dnia konferencji eksperci z różnych firm opowiedzą o tym, jak w ich przedsiębiorstwach funkcjonuje ład korporacyjny, jaki mają wpływ na klimat ii dalej środowisko oraz jak raportują działania społecznie odpowiedzialne. Dzień drugi to z kolei szansa dla wszystkich studentów, aby zaprezentować w sekcji studenckiej swój referat z tematyki zrównoważonego rozwoju. Wszelkie informacje dotyczące wydarzenia można znaleźć na profilu fb oraz nas stronie odpowiedzialni.com. Serdecznie zapraszamy do udziału :-).