W imieniu Politechniki Świętokrzyskiej serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w VIII edycji Konkursu Student Wynalazca. Adresowany jest on do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w czasie studiów stali się twórcami wynalazku lub wzoru przemysłowego zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym RP. Nagrody dla najlepszych stanowią wyjazdy do Genewy na XLVI Wystawę Wynalazków. 
Szczegóły znajdują się w Zaproszeniu Student-Wynalzaca. 

Kategorie: Zaproszenia