Niezwykle miło nam przekazać informację o rozstrzygnięciu konkursu AGH IDUB – Wsparcie Kół Naukowych.

W jego ramach granty na realizację otrzymało 19 projektów Studenckich Kół Naukowych AGH, a wśród nich pięć z obszaru zielonego. Pełną listę nagrodzonych projektów/kół oraz ich opis można znaleźć pod https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/kola-naukowe-agh-z-kolejnym-dofinansowaniem/. Serdeczne Gratulacje! Wszelkiego powodzenia w realizacji tych niezmiernie ciekawych projektów. Niech twórcza moc będzie z Wami 🙂