W imieniu Oskara Skutnika – Uczelnianego Studenckiego Komisarza Wyborczego (URSS AGH), przekazujemy komunikat wyborczy związany z kolejną turą wyborów uzupełniających do Rady Kół Naukowych. 

Poniżej przekazujemy także ważne informacje dodatkowe od Pana Oskara:
„Ponieważ w ostatnim głosowaniu wybory w bloku 3 pozostały nierozstrzygnięte, ponowne głosowanie odbędzie się 29 czerwca 2022 r. w godzinach 8:00 – 22:00.
Głosować można poprzez platformę vote.agh.edu.pl/studenci.
Przewodniczący Kół Naukowych chcący zgłosić kandydatów proszeni są o przesłanie poniższych danych do 27 czerwca na adres uskw@samorzad.agh.edu.pl:
    Nazwę Koła Naukowego,
    Imię i nazwisko Przewodniczącego Koła Naukowego,
    Adres mailowy Przewodniczącego Koła Naukowego w domenie @student.agh.edu.pl,
    Imię i nazwisko kandydata,
    Adres mailowy kandydata w domenie @student.agh.edu.pl,
    Wydział, na którym studiuje kandydat,
    Oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na udział w wyborach.
Osoby, które otrzymały tę wiadomość na pocztę inną niż Poczta AGH proszę w odpowiedzi o przesłanie adresu w domenie @student.agh.edu.pl.”

Kategorie: Ważne