W imieniu Oskara Skutnika – Uczelnianego Studenckiego Komisarza Wyborczego (URSS AGH) oraz Tomasza Sobkiewicza – Przewodniczącego Rady Kół Naukowych AGH, przekazujemy komunikat wyborczy związany z wyborami uzupełniającymi do Rady Kół Naukowych.

Poniżej przekazujemy także ważne informacje dodatkowe od Pana Oskara:

Przewodniczący KN chcący zgłosić kandydatów proszeni są o przesłanie poniższych danych do 6 czerwca na adres uskw@samorzad.agh.edu.pl:
1. Nazwę Koła Naukowego,
2. Imię i nazwisko Przewodniczącego Koła Naukowego,
3. Adres mailowy Przewodniczącego Koła Naukowego w domenie @student.agh.edu.pl,
4. Imię i nazwisko kandydata,
5. Adres mailowy kandydata w domenie @student.agh.edu.pl,
6. Wydział, na którym studiuje kandydat,
7. Oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na udział w wyborach.

Głosowanie odbędzie się 13 czerwca poprzez platformę vote.agh.edu.pl/studenci.”
Kategorie: Ważne