WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I GOSPODARKI ZASOBAMI
Koło NaukoweOpiekunTelefone-mail
KN AKSJATOR dr inż. Henryk Ciurej,
dr inż. Michał Betlej
 47 72 hciurej@agh.edu.pl / mbetlej@agh.edu.pl
KN BUDOWNICTWA I GEOMECHANIKI mgr inż. Justyna Jaskowska-Lemańska
mgr inż. Milena Kucharska
20 63 / 21 69 lemanska@agh.edu.pl / kucharska@agh.edu.pl
KN EKOSPIRIT dr inż. Małgorzata Śliwka
dr inż. Waldemar Kępys
dr inż. Rafał Łuczak
41 21 / 40 18 / 21 59 sliwka@agh.edu.pl / kepys@agh.edu.pl / rluczak@agh.edu.pl
KN FILAR dr inż. Zbigniew Rak,
dr inż. Zbigniew Kuczera
21 51 / 21 63 zrak@agh.edu.pl / zkuczera@agh.edu.pl
KN INSPEKTOR dr inż. Artur Bator  45 09 abator@agh.edu.pl
KN KLIWENT dr inż. Marek Korzec,
dr inż. Kazimierz Piergies
 20 89 mkorzec@agh.edu.pl / piergies@agh.edu.pl
KN REWITALIZACJAdr inż. Zuzanna Łacny
mgr inż. architekt Anna Szewczyk Świątek
44 92lacny@agh.edu.pl/aswiatek@agh.edu.pl
KN SKALNIK dr inż. Michał Patyk 21 10 mpatyk@agh.edu.pl
KN ZARZĄDZANIE mgr inż. Konrad Piętka21 27piętka@agh.edu.pl

WYDZIAŁ GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
Koło NaukoweOpiekunTelefone-mail
KN DOKTORANTÓW WGGiIŚdr hab. inż. Piotr Parzych22 78parzych@agh.edu.pl
KNG DAHLTA dr inż. Tadeusz Szczutko 23 23 szczutko@agh.edu.pl
KNGK GEOINFORMATYKA dr inż. Paulina Lewińska,
dr inż. Stanisław Szombara
22 69 / 23 05 lewinska@agh.edu.pl / szombara@agh.edu.pl

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI
Koło NaukoweOpiekunTelefone-mail
KN AGH DRONE ENGINEERING mgr inż. Tymoteusz Turlej 31 00 turlej@agh.edu.pl
KN AGH MARINESdr inż. Ryszard Olszewski
dr inż. Jędrzej Blaut
34 16/ 36 22 olszewsk@agh.edu.pl
/ blaut@agh.edu.pl
KN AGH RAPID PROTOTYPINGdr hab. inż. Adam Martowicz, prof. AGH
mgr inż. Jakub Bryła
36 40adam.martowicz@agh.edu.pl
jakub.bryla@agh.edu.pl
KN ENERGONdr inż. Marek Gajowy29 23mgajowy@agh.edu.pl
KN MECHANICADdr inż. Wojciech Horak 44 18 horak@agh.edu.pl
KN MECHANIKÓW ENERGETYKÓW dr inż. Jerzy Wojciechowski 48 72 jwojcie@agh.edu.pl
KN MECHANIKÓW GÓRNIKÓW dr hab. inż. Piotr Kulinowski 30 51 piotr.kulinowski@agh.edu.pl
KN DOKTORANTÓW AGH ECONSTRUCTIONdr inż. Sebastian Pakuła29 23spakula@agh.edu.pl
WYDZIAŁ WIERTNICTWA, NAFTY I GAZU
Koło NaukoweOpiekunTelefone-mail
KN COSMODRILLmgr inż. Przemysław Toczek 22 06 toczek@agh.edu.pl
KN GEOWIERTprof. dr hab. inż. Tomasz Śliwa,
mgr inż. Tomasz Kowalski
22 17 / 22 06 sliwa@agh.edu.pl
tkowal@agh.edu.pl
KN ZDRÓJdr inż. Michał Maruta 36 44 maruta@agh.edu.pl
WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA
Koło NaukoweOpiekunTelefone-mail
KN AZYMUTdr inż. Jerzy Zasadni,
mgr inż. Andrzej Świąder
47 41 jerzyzasadni@geol.agh.edu.pl / andrzej.swiader@agh.edu.pl
KN GEOFON dr inż. Grzegorz Bania 23 56 / 24 24 bania@agh.edu.pl
KN DATA TEAMdr inż. Mateusz Zaręba21 53zareba@agh.edu.pl
KN GEOLOGÓWdr hab. Jaroslav Prsek  24 47 prsek@yahoo.com
KN GEOTURYSTYKAdr Justyna Kowal-Kasprzyk 23 62 kowalj@agh.edu.pl
KN GRZAŁA dr inż. Mirosław Janowski 38 40 janowski@agh.edu.pl
KN HYDRO dr Katarzyna Wątor 24 28 wator@agh.edu.pl
KN KIWON dr inż. Grzegorz Machowski 24 30 machog@agh.edu.pl
KN SIGMAdr inż. Robert Kaczmarczyk47 91rkaczmar@op.pl
KN STRATIdr inż. Michał Korbicki 39 41 krobicki@geol.agh.edu.pl
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
Koło NaukoweOpiekunTelefone-mail
KN @TRENDdr inż. Janusz Opiła44 87jo@zarz.agh.edu.pl
KN AUDYTORdr hab. inż. Bogusławie Bek-Gaik  42 88 bekgaik@agh.edu.pl
KN B2B BRIDGE TO BUSINESSdr hab. inż. Joanna Duda, prof. AGH27 95aduda@zarz.agh.edu.pl
KN EKONOMETRYK dr Jacek Wolak 42 70 jwolak@agh.edu.pl
KN EKONOMII dr Bartosz Łamasz
dr Justyna Muweis
42 92 / 39 91blamasz@zarz.agh.edu.pl
jmuweis@zarz.agh.edu.pl
KN MENADŻER JAKOŚCI dr inż. Bartosz Soliński 42 82 bartosz.solinski@zarz.agh.edu.pl
KN MENADŻER PRODUKCJI prof. dr hab. inż. Wiktor Kubiński 43 24 kubinski@agh.edu.pl
KN MENTOR dr inż. Jerzy Duda  43 25 jduda@zarz.agh.edu.pl
KN PROMOTE.ME mgr Anna Kondak
mgr Aleksandra Wilk
39 92 / 42 40kondak@agh.edu.pl
alwilk@agh.edu.pl
KN TRANSPEED dr hab. inż. Marek Karkula 43 30 mkarkula@zarz.agh.edu.pl
KN uKOD prof. dr hab. inż. Lubomyr Petryszyn 43 42 petryshynL@poczta.fm
WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI
Koło NaukoweOpiekunTelefone-mail
KN CERAMIKA ARTYSTYCZNA dr hab. inż. Janusz Partyka
dr inż. Katarzyna Pasiut
36 54 / 24 54 partyka@agh.edu.pl
kpasiut@agh.edu.pl
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
Koło NaukoweOpiekunTelefone-mail
KN FILMOZNAWCZEdr Magdalena Parus – Jankowska42 56mpj@agh.edu.pl
KN UX BERRIESdr Maria Stojkow 42 61stojkow@agh.edu.pl
KN KULTUROZNAWCZE prof. dr hab. Zbigniew Pasek  43 64 pasek@agh.edu.pl
KN MAGE’S TEA dr Krzysztof M. Maj 43 51kmmaj@agh.edu.pl
KN OSÓB STUDIUJĄCYCH SOCJOLOGIĘ dr Marcin Zwierżdżyński 42 50 marcinz@agh.edu.pl
KN LARP AGHdr hab. Łukasz Afeltowicz
dr inż. Marek Frankowski
43 45
44 74
alf@agh.edu.pl
mfrankow@agh.edu.pl
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ
Koło NaukoweOpiekunTelefone-mail
KN MODELOWANIA W FINANSACHprof. dr hab. inż. Andrzej Maciej Skulimowski 28 12 ams@agh.edu.pl
WYDZIAŁ MATEMATYKI STOSOWANEJ
Koło NaukoweOpiekunTelefone-mail
KN MODELOWANIA FINANSOWEGO dr inż. Jerzy Dzieża  44 00 dzieza@agh.edu.pl