Przypominamy wszystkim, jednocześnie gorąco zapraszając do zgłoszeń, o możliwości prezentacji swych kołowych osiągnięć w trakcie Dnia Otwartego AGH, a także do pomocy wolontaryjnej przy przygotowaniu i przeprowadzeniu tego wydarzenia, które odbędzie się 21.04. 

Zgłoszeń kół, które chciałyby wziąć udział w Dniu Otwartym AGH poprzez swą prezentację w namiocie, zgłoszeń ciekawych pomysłów dotyczących prezentacji własnej a najlepiej AGH w trakcie tego wydarzenia, a także zgłoszeń wolontariuszy do pomocy przy organizacji i przeprowadzeniu Dnia Otwartego AGH, należy dokonywać do 23.03 na adres: studiuj@agh.edu.pl. Przy wysyłaniu zgłoszenia pamiętajcie o podaniu następujących danych: nazwa koła/organizacji/jednostki, imienia i nazwiska osoby kontaktowej, numeru telefonu, adresu e-mail. Serdecznie zapraszamy do zgłoszeń :-).