W imieniu Pani prof. Anny Białek-Jaworskiej z Uniwersytetu Warszawskiego zapraszamy Kolistki i Kolistów oraz Opiekunów kół naukowych zajmujących się tematyką ekonomii oraz zarządzania a także naukami społecznymi, do udziału w dwóch badaniach ankietowych.

Szczegóły dotyczące tych propozycji przedstawiam w pliku załączonym poniżej. Serdecznie zapraszamy do udziału :-).

Kategorie: Zaproszenia