Najserdeczniejsze życzenia dla KN Metaloznawców oraz Jego Opiekuna – dr inż. Grzegorza Michty.

Jak dobrze wiemy i co staramy się aktywnie wspólnie tworzyć – wszystkie koła naukowe AGH, to jednak wielka, fantastyczna naukowa rodzina, a kwestia wydzielania pionów/obszarów jest związana z potrzebą jej systematyki i organizacji. Idąc w tym duchu, acz przede wszystkim doceniając ogromny wkład tego koła w rozwój studenckiego ruchu naukowego w AGH, pragniemy zwrócić naszą wspólną uwagę na, docenić, a przede wszystkim winszować KN Metaloznawców oraz Jego Opiekunowi – dr inż. Grzegorzowi Michcie, z okazji 70. lat Koła, których obchody zakończyły się niedawno i to niezwykle ciekawym projektem, o czym poniżej. Ślę w tym miejscu absolutne wyrazy szacunku dla Waszej Metaloznawcy fantastycznej pracy oraz jej wyników (nie wiem, czy wiecie KNPG, że Rejs 100-lecia AGH to Oni; coroczne kalendarze metalurgiczne, to Oni; Żyleta AGH, to Oni….), a także życzyć dalszego fantastycznego i spektakularnego rozwoju. KN Metaloznawców i Jego jubileuszowi został poświęcony bieżący numer Biuletynu AGH, który w wersji drukowanej znajdziecie jeszcze w zakamarkach Akademii, zaś jego wersję elektroniczną pod http://www.biuletyn.agh.edu.pl/biuletynypdf/2021_Biuletyn_PDF/157_158_03_04_2021.pdf . Życzymy wspaniałej i pozytywnej lektury tego materiału. Naszym zdaniem to niezwykle fajna i pożyteczna pozycja bibliofilska na wakacje. KN Metaloznawców – jeszcze raz Wszystkiego Fantastycznego 🙂

Kategorie: Projekty KN