Konsultacje stacjonarne (pok. 303A w paw. A1) dla Kół Naukowych z Pełnomocnikiem Rektora AGH ds. KNPG:

– poniedziałki –  w godz. 9:00-10:30,
– wtorki – w godz. 9:30-11:00,
– czwartki – w godz. 16:00-17:30.


dr hab. inż. Paweł Bogacz, prof. AGH

Pełnomocnik Rektora AGH ds. Kół Naukowych Pionu Górniczego

adres: pok: 303a, pawilon A-1, III p.
tel.: (12) 617-21-27
e-mail: bogacz@agh.edu.pl


mgr inż. Katarzyna Styk

Administrator strony 

adres: pok: 305, pawilon A-1, III p.
e-mail: styk@agh.edu.pl


Paweł Cymanowski

Redaktor strony

e-mail: p.cymanowski@gmail.com