System Identyfikacji Wizualnej SKN to zespół reguł oraz konsekwentnie zaprojektowanych wzorców, które mają utrwalać pożądane opinie na temat kół naukowych wśród pracowników, studentów i szeroko rozumianych odbiorców zewnętrznych. Sposób, w jaki koła są postrzegana na zewnątrz oraz przez pracowników i studentów bezpośrednio oddziałuje na szeroko pojętą świadomość społeczną. Tworzenie spójnego wizerunku nie tylko pomaga wyróżnić się na tle konkurencji, ale też przekonać potencjalnych studentów do związania się z uczelnią.

Logo Studenckich Kół Naukowych

Roll-up Studenckich Kół Naukowych

Logo Grant Rektorski