Zapraszamy Koła Naukowe Pionu Górniczego do składania wniosków w Konkursie na Grant Rektora AGH 2019 roku. 

W dokumencie dostępnym tutaj, znajdą Państwo regulamin konkursu, kryteria oceny wniosków, schemat wniosku oraz szkic preliminarza. 

Termin składania wniosków 5 listopada 2018 roku. 

Prosimy pamiętać o potwierdzeniu poziomu min. 30% dofinansowania z innych źródeł (vide regulamin) oraz o złożeniu wniosków w dwóch wersjach (papierowej i elektronicznej – elektroniczna w postaci jednodokumentowego skanu w formacie .pdf na adres mailowy Pełnomocnika). 

Wyniki konkursu i informacje o przyznanych dofinansowaniach będą dostępne najpóźniej 3 grudnia 2018 roku. 

Do 19 grudnia br. projekty, które otrzymają dofinansowanie zobowiązane są do złożenia zaktualizowanych preliminarzy kosztów projektu uwzględniający wysokość uzyskanego dofinansowania oraz umowę zobowiązującą studenta do przeniesienia na AGH prawa do dóbr własności intelektualnej stworzonej w ramach działalności objętej dofinansowaniem. 

Z zasadami ubiegania się o stypendia możesz zapoznać się tutaj. 

0 Komentarzy

Dodaj komentarz