W ślad za zaproszeniami i zapowiedziami, przy przepięknej pogodzie, 9 czerwca
odbyła się już 23-a Wielka Studencka Majówka AGH. Około stu Kolistów, na czele z Prorektorem ds. Studenckich AGH – Panią prof. dr hab. Anną Siwik, Pełnomocnikami Rektora oraz opiekunami kół, odbyło fascynującą, kilkugodzinną podróż po Wiśle do oraz z Tyńca.
Jeszcze raz Dziękujemy za ten czas!