Kontakt

Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych Pionu Górniczego:
Dr inż. Paweł Bogacz

adres: pok: 303a, pawilon A-1, III p.
tel.: (12) 617-21-27
e-mail: bogacz@agh.edu.pl

Konsultacje: 
– poniedziałki w godz. 15:00-16:30,
– środy w godz. 10:30-12:00,
– czwartki w godz. 14:30-16:00

Aktualizacja strony:
Katarzyna Styk
e-mail: styk.katarzyna@gmail.com