Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych Pionu Górniczego:
Dr inż. Paweł Bogacz

adres: pok: 303a, pawilon A-1, III p.
tel.: (12) 617-21-27
e-mail: bogacz@agh.edu.pl

Konsultacje: 
– poniedziałki – godz. 11:00-12:30,
– wtorki – godz. 10:30-12:00,
– środy – godz. 16:30-18:00.

Aktualizacja strony:
Katarzyna Styk
e-mail: styk@agh.edu.pl