Kontakt

Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych Pionu Górniczego:
Dr inż. Paweł Bogacz

adres: pok: 303a, pawilon A-1, III p.
tel.: (12) 617-21-27
e-mail: bogacz@agh.edu.pl

Konsultacje: 
– poniedziałki w godz. 18:00-19:30,
– wtorki w godz. 9:00-10:30,
– środy w godz. 11:00-12:30.

Aktualizacja strony:
Katarzyna Styk
e-mail: styk.katarzyna@gmail.com