Kontakt

Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych Pionu Górniczego:
Dr inż. Paweł Bogacz

adres: pok: 303a, pawilon A-1, III p.
tel.: (12) 617-21-27
e-mail: bogacz@agh.edu.pl

Konsultacje: 
poniedziałek – 14:00-15:30
środa – 11:12:30
czwartek – 17:00-18:30

Aktualizacja strony:
Katarzyna Styk
e-mail: styk.katarzyna@gmail.com