59. Konferencja SKNPG AGH

Zapraszamy wszystkich Państwa na 59. Konferencję Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH, informując również, że będzie ona jedną z imprez odbywających się w ramach 100-lecia AGH 🙂

Pozwolą Państwo, iż przedstawimy kilka istotnych informacji i terminów:

a) zaproszenie dla studentów do Komitetu Organizacyjnego – zgłoszenia przyjmuje Pełnomocnik drogą mailową (bogacz@agh.edu.pl) do 6 listopada, 

b) 12 listopada – start formularza zgłoszeniowego dostępny na niniejszym www (formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj),

c) prosimy o dołączenie dwóch plików ze streszczeniem referatu w formacie .pdf i pliku Word (formatka do streszczeń referatów tutaj), 

d) termin zgłaszania referatów – 26 listopada, 

e) regulamin oceny –  propozycja dostępna tutaj  – na ewentualne uwagi, czy opinie Pełnomocnik czeka mailowo do 6.11,

f) proponowane sekcje tematyczne – zostaną przedstawione w pierwszej połowie listopada – będziemy je ostatecznie weryfikowali pod koniec miesiąca liczbą i rodzajem przygotowywanych referatów,

g) zaproszenie dla studentów z poza pionu górniczego, studentów z innych uczelni krajowych i zagranicznych (już wiemy o gościach z Rosji, Kongo, Rwandy i Zimbabwe). Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału 🙂 Jedynym ograniczeniem staje się niemożność brania udziału w ocenie konkursowej (poza studentami AGH). Korzystając z okazji pragniemy przekazać, że w tym roku odbędzie się specjalna, angielskojęzyczna sesja tematyczna, poświęcona nowoczesnemu górnictwu, o szczegółach będziemy informować na wkrótce, 

h) nagradzanie laureatów: poza niepodważalnym splendorem, dyplomem laureata:
– laureaci I miejsca otrzymają specjalną 
laudację na Senacie AGH, będą mogli opublikować swe artykuły w specjalnym Zeszycie Naukowym AGH,
– laureaci I, II i III miejsc otrzymają nagrody rzeczowe w postaci bonów wartościowych na książki w PWN do wykorzystania w Kluboksięgarni Microscup (ul. Czarnowiejska 50),
– laureaci I, II i III miejsca wezmą udział w Wielkiej Studenckiej Majówce AGH, która planowana jest w drugiej połowie maja 2019,
– laureaci I miejsca (a może II i III) otrzymają finansowanie udziału w drugiej edycji International Scientific Conference ISC AGH 2019.


Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji. Pamiętajmy, to największe wydarzenie naukowe w naszym pionie i najlepsza szansa na pokazanie przez studentów wyników swych prac naukowych, grantów rektorskich, wyjazdów naukowych etc. Do zobaczenia niebawem, trzymamy za Was kciuki 🙂

Dodaj komentarz