Miło nam przekazać, że rozstrzygnął się konkurs na koło, które będzie się prezentować przez kolejne kilka miesięcy (do marca 2023) w gablocie KNOZ w łączniku A0-A1.  Będzie to Koło Naukowe Geofizyków Geofon z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.

W tym celu prosimy KN Geofon, a także Koło Naukowe Ceramika Artystyczna, które prezentowało się do tej pory, o kontakt z Panem Pełnomocnikiem w celu ustalenia szczegółów prezentacji i przekazaniu klucza.