Niniejszym otwieramy elektroniczny formularz do prowadzenia zgłoszeń projektów w programie Grant Rektora AGH 2022. Został on przygotowany w MS Forms.

https://forms.office.com/r/2Z4V8PVrGZ

Życząc Państwu wszelkiego powodzenia w działaniach aplikacyjnych i już czekając na ich pozytywne wyniki w postaci wielu wniosków, prosimy pamiętać w trakcie procesu wypełniania formularza o zapisach Regulaminu konkursu (to z punktu widzenia merytoryki i zasad konkursowych) oraz specyfice działania MS Forms (formularza po zamknięciu nie można już edytować (w czasie edycji można natomiast przechodzić do zakładek w przód i w tył)).
Chcąc jak najbardziej ułatwić Państwu sposób aplikowania, poniżej postaraliśmy się doszczegółowić interpretacyjnie niektóre z zapisów regulaminu:
a) przesyłany niniejszym mailem formularz zgłoszeniowy zastępuje w aspekcie wizualizacyjnym i sposobu składania klasyczny układ Wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu Grant Rektora – edycja podstawowy, przedstawiony jako Załącznik nr 1 do Regulaminu, zachowując jego wszystkie funkcjonalności i prawa,
b) par. 2 pkt. 8 oraz par. 5 pkt. 13 – za maksymalną wartość 10 tysięcy złotych rozumie się wartość pojedynczego środka trwałego kupowanego z FNKS, a nie wszystkich środków trwałych,
c) par. 3 pkt. 5 – tegoroczny konkurs nie uwzględnia możliwości dofinansowywania projektów z kategorii „Pozostałe (Inne)”. Pozostały kategorie Grant konstrukcyjny (K) oraz Grant badawczy (B). Powyższe nie oznacza, że w ramach grantów kategorii K oraz B nie można przeprowadzić konferencji, warsztatu, szkolenia, czy też innego typu wydarzenia. Nie mogą one być jednak zasadniczym, podstawowym celem i tematem grantu, a ewentualnie konferencją, warsztatem, szkoleniem prezentującą/ym jego wyniki, bądź zbierającą/ym dla niego dane lub wiedzę. Oznacza to, że zasadnicza, zdecydowanie przeważająca część środków finansowych w tych grantach ma być poświęcona, odpowiednio, konstrukcjom lub badaniom naukowym,
d) par. 4 pkt. 2, 3 i 4 – przesyłany formularz do składania wniosków zawiera w swych polach wyboru zestawienie KISów, RISów oraz POBów. Nie musicie więc Państwo ich szukać na stronach www,
e) par. 4 pkt. 9 – zapis „Prorektor ds Studenckich w porozumieniu z Komisją Grantową decyduje o wyłonieniu projektów strategicznych i przyznanym dofinansowaniu” nie oznacza, że dofinansowanie otrzymają tylko projekty strategiczne.
f) par. 6, pkt. 7, 12 i 13 – w przypadku opisanych w tych punktach uzasadnionych przypadków stworzenia pisma do Prorektora ds. Studenckich, należy je kierować do Pana Prorektora (w zapisie i drodze przesyłu) przez danego Pełnomocnika ds. Kół Naukowych,
g) par. 6 pkt. 8 – opisywana w tym punkcie umowa sponsorka z uczelnią oznacza umowę z AGH, w domyśle z Wydziałem AGH,
h) par. 7 pkt. 5 – Umowa o przeniesieniu na AGH prawa do dóbr własności intelektualnej stworzonych przez studenta powinna być podpisana w imieniu całego studenckiego zespołu studenckiego przez Studenckiego Kierownika/Lidera Projektu i złożona wraz z oryginałem preliminarza (par. 5 pkt. 3) oraz z ewentualnie z Umową sponsorską (par. 6 pkt. 8),
i) zawarty w Oświadczeniu Dziekana Wydziału, członka KN, firmy lub instytucji (załącznik nr 3) zapis „Bezgotówkowe w formie….” oznacza aport rzeczowy, bezpłatne usługi, szkolenia etc, które w cenniku detalicznym mają wycenę dodatnią,
j) podpisane Oświadczenie/a Dziekana Wydziału, członka KN, firmy lub instytucji (załącznik nr 3) należy dołączyć do wniosku składanego w systemie MS Forms, a więc do 28.01.