W imieniu Prorektora AGH ds Studenckich – Pana prof. dra hab. inż. Rafała Dańko przesyłamy komunikat dotyczący wysokości świadczeń socjalnych dla studentów w roku akademickim 2022/2023.

Komunikat ten można znaleźć w załączniku poniżej.