5 grudnia odbyła się już 60. Jubileuszowa edycja Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH. Stanowiła ona bardzo ważną część obchodów Barbórki, będąc również jedną z największych studenckich konferencji naukowych w Polsce. Przechodzi ona do historii jako ponownie rekordowa. Konferencja zgromadziła bowiem 321 prelegentów. W 17 sekcjach tematycznych wygłosili oni tego dnia w sumie 240 referatów.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiałami dotyczącymi tego wydarzenia: