61. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego odbyła się 3 grudnia 2020 roku – w niezwykłej jak dotąd formie, bo on-line. 

Zarówno obchody centralne – uroczyste rozpoczęcie i zakończenie – jak również obrady poszczególnych sekcji prowadzone były w trybie zdalnym ze względu na panującą pandemię wirusa SARS-COV2. 

Nie przeszkodziło to jednak studentom i kołom naukowym we wzięciu udziału w naszej konferencji. Tegoroczne statystyki przedstawiają się następująco:

  • 15 (16) sekcji tematycznych,

  • 52 koła naukowe AGH (44 PG oraz 8 PH),

  • 226 studentów AGH z 13 wydziałów ,

  • 12 gości zagranicznych,

  • 164 zgłoszone referaty, w tym 151 referatów studentów AGH + 1 gość oraz 12 referatów zagranicznych.

Sekcje tematyczne podczas 61. KSKNPG:

I. Górnictwo, wiertnictwo, nafta i gaz, 
II. Geologia i geoturystyka, 
III. Geodezja, kartografia i geoinformacja, 
IV. Budownictwo, 
V. Chemia i inżynieria materiałowa, 
VI. Inżynieria i ochrona środowiska, 
VII. Wentylacja, klimatyzacja i ogrzewnictwo, 
VIII. Inżynieria mechaniczna, 
IX. Energetyka, 
X. Akustyka, 
XIa. Informatyka sekcja A, 
XIb. Informatyka sekcja B, 
XII. Inżynieria produkcji i jakości, 
XIII. Zarządzanie i marketing, 
XIV. Przedsiębiorczość innowacyjna, 
XV. Humanistyczna. 

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w 61. edycję tego największego wydarzenia dla studenckiego ruchu naukowego na AGH. 

Ogromne gratulacje dla wszystkich laureatów, ale także dla wszystkich występujących – jesteście niesamowici w swej kreatywności! 


Serdeczne podziękowania dla wszystkich członków Komitetów Organizacyjnych – zarówno Centralnego, jak i poszczególnych sekcji – bez Waszej pracy nie byłoby tej konferencji!

Przydatne pliki:

Zapraszamy także na obejrzenie relacji z uroczystego rozpoczęcia i zakończenia Konferencji 🙂