W imieniu Fundacji dla AGH pragniemy poinformować, że została podjęta decyzja o odwołaniu edycji 2021 konkursu na Najlepsze Koło Naukowe AGH.

Decyzja ta została podyktowana trwającą wciąż pandemią, a dokładnie wynikającymi z niej utrudnieniami i niestandardowościami w pracy zdecydowanej większości kół naukowych, zwłaszcza w zakresie odwołania, bądź też zmiany charakteru, często znaczącego zmniejszenia skali, wieeeelu organizowanych i realizowanych w ostatnich kilkunastu miesiącach wydarzeń oraz projektów. Bardzo nam smutno z powyższego powodu. Mamy nadzieję, że powyższa decyzja spotka się z akceptacją kół, a także i przede wszystkim, iż w przyszłym roku wszyscy będziemy mogli realizować nasze działania bez pandemicznych przeszkód, acz jak zawsze oczywiście odpowiedzialnie.