W imieniu Zarządu Fundacji dla AGH z wielką radością pragniemy poinformować o rozstrzygnięciu Konkursu „Profesor Walery Goetel – sozolog, prekursor zrównoważonego rozwoju”.

Na bazie złożonych wniosków Kapituła konkursu przyznała cztery granty pieniężne, które otrzymały na swe projekty KN AGH Space Systems (WIMiR; dla projektu Rozwój sondy atmosferycznej oraz przeprowadzenie badań warstwy ozonowej podczas zawodów PicoBallon Challenge 2022), KN Eko-Energia (WEiP; dla projektu Rozwój turbiny wiatrowej z układem generatorów o różnych charakterystykach), KN Geoturystyka (WGGiOŚ; dla projektu Śladami islandzkiej wyprawy Profesora Walerego Goetla – geoedukacja przez geoturystykę w krainie lodu i ognia) oraz Kulturoznawcze KN (WH; dla projektu Korona stworzenia czy element ekosystemu. Postawy mieszkańców Podhala wobec natury). Serdecznie gratulujemy wyróżnionym, życząc im wszelkiego powodzenia w realizacji swych projektów i już nie mogąc doczekać się prezentacji ich wyników w trakcie 63. Barbórkowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych, w grudniu.

Kategorie: Konkursy