Poniżej udostępniamy harmonogram konsultacji z Pełnomocnikiem Rektora ds. Kół Naukowych Pionu Górniczego, funkcjonujący od 1.10 do końca lutego 2021 r.

Pan dr hab. inż. Paweł Bogacz zaprasza do pok. 303A w paw. A1 w każdej sprawie w:

  • poniedziałki w godz. 9:30-11:00,
  • wtorki w godz. 9:30-11:00,
  • czwartki w godz. 13:00-14:30.

Ze względu na inne obowiązki służbowe Pana Profesora może on nie być dostępny we wszystkie z tych dni w trakcie trwania całego semestru. Wówczas pojawi się na ten temat odpowiednia informacja. 

Kategorie: Konsultacje