Z wielką radością przekazujemy informację o wysypie sukcesów naszych wspaniałych kół naukowych na arenie światowej, a także ogólnopolskiej. W większości były to sukcesy kół związanych z kosmosem.

Niezwykle miło nam przekazać Ogromne Gratulacje dla: AGH Space Team za zajęcie II miejsca w zawodach Over the Dusty Moon Challenge, organizowanych w USA przez Colorado School of Mines (największą na świecie uczelnię górniczą i kosmiczną). Opiekunem koła jest Pan prof. Piotr Kulinowski, opiekujący się także KN Mechaników Górników. Wielkie Gratulacje dla całego Zespołu AGH Space Team :-). Szczegóły dotyczące zawodów oraz osiągnięcia naszego zespołu można znaleźć pod https://www.agh.edu.pl/osiagniecia/info/article/studenci-agh-na-podium-w-miedzynarodowych-zawodach-w-usa/ oraz pod https://www.urania.edu.pl/wiadomosci/polacy-na-podium-2-miejsce-dla-spaceteam-agh-w-finale-konkursu-over-dusty-moon-challenge. W tym samym czasie AGH Space Systems startowało w USA w zawodach University Rover Challenge 2022, w których zajęło bardzo dobre IV miejsce (I wśród zespołów z Europy), wygrywając w ramach zawodów np. konkurencję Science Mission. Opiekunem koła jest Pan dr inż. Mariusz Gibiec. Wielkie Gratulacje dla całego Zespołu AGH Space Systems :-). Szczegóły dotyczące zawodów oraz osiągnięcia naszego zespołu można znaleźć pod wskazywaną już wcześniej https://www.agh.edu.pl/osiagniecia/info/article/studenci-agh-na-podium-w-miedzynarodowychzawodach-w-usa/.

W dniu 5.06 odbyła się również Gala wręczenia KoKoSów 2022, a więc nagród w Konkursie Konstrukcji Studenckich, organizowanym przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. Wśród nagrodzonych znalazły się oczywiście koła i Koliści z naszej Alma Mater. Pierwsze miejsce i KoKoS w kategorii Ecology zajęła Turbina wiatrowa WINDY, skonstruowana przez SKN Eko-Energia, pod opieką mgra inż. Macieja Żołądka. Pierwsze miejsce i KoKoS w kategorii Smart robots uzyskało AGH Space Systems (ale dublet :-)) za jego łazik planetarny Kalman. Z kolei w kategorii Joker pierwszą nagrodę i KoKoS uzyskała konstrukcja Mobilnego detektora promieniowania jonizującego wykonana przez inż. Dawida Pietrucha (członka KN Bozon, zasłużonego organizatora wielu działań studenckiego ruchu naukowego w AGH), wykonana pod czujnym okiem promotora – dra inż. Pawła Janowskiego, a więc jednego z Pełnomocników Rektora AGH ds. Kół Naukowych. Serdecznie Gratulujemy wszystkim nagrodzonym :-).

Cała społeczność AGH mówi Wam: Kołowy Szacun :-).