W imieniu Pana Prorektora prof. dra hab. inż. Rafała Dańko, pełnomocniczym oraz całej społeczności akademickiej AGH, w tym organizatorów konkursu Laur Dydaktyka – Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego AGH,  pragnę złożyć serdeczne gratulacje Opiekunom Kół, którzy zostali Laureatami III edycji konkursu Laur Dydaktyka AGH 2022.

Słowa ogromnego uznania kierujemy do Pana dr inż. Tymoteusza Turleja, opiekuna KN AGH Drone Engineering (z naszego, zielonego obszaru) oraz KN New-Tech (z obszaru czerwonego) (WIMiR) – za zdobycie głównej nagrody i zostanie Laureatem w kategorii Opiekun Koła oraz dla Pana mgra inż. Macieja Żołądka, opiekuna KN Eko-Energia (WEiP), za zdobycie wyróżnienia w tej kategorii. Swoje „laurowe pięć minut” opiekunowie kół naukowych mieli także w pozostałych kategoriach. Słowa gratulacji płyną przede wszystkim do Pani dr inż. Anny Kwietniak – opiekunki KN Geofizyków Geofon (WGGiOŚ), która zdobyła wyróżnienie Laur Dydaktyka w kategorii Innowator. Zestawienie i sylwetki wszystkich kandydatów oraz opis uroczystości wręczenia Laurów, która odbyła się w ostatni poniedziałek (10.10), można znaleźć pod https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/detail/laury-dla-najlepszych-dydaktykow-agh-przyznane. Proszę pozwolić, że pogratulujemy także wszystkim opiekunom kół, którzy znaleźli się w finale konkursu, a byli to Pani dr Justyna Kowal-Kasprzyk – (opiekunka KN Geoturystyka), Pani dr inż. Katarzyna Pasiut (opiekunka KN Ceramika Artystyczna), a także Pani mgr inż. Katarzyna Styk (opiekunka KN Zarządzanie).
Jeszcze raz serdeczne gratulacje dla wszystkich wyróżnionych Laurem Dydaktyka :-).

Kategorie: Konkursy