Niezmiernie miło Nam poinformować, iż rozstrzygnięty został konkurs na Grant Rektora 2017!

W tym roku z Pionu Górniczego złożonych zostało 46 wniosków o dofinansowanie, co stanowi około 37 % wszystkich zgłoszeń. 

Komisja podczas swojego posiedzenia przyznała fundusze na realizację 39 projektów Kół Naukowych wywodzących się z Pionu Górniczego – tj. 33 % wszystkich dofinansowanych wniosków oraz około 28 % wszystkich środków finansowych. 

Przypominamy o złożeniu zaktualizowanych preliminarzy do 10.02. u Pełnomocnika Rektora ds. Kół Naukowych Pionu Górniczego – dr inż. Pawła Bogacza (A1, pok. 303a) oraz przestrzeganiu terminu zakończenia realizowanych projektów – 15.10.

Ten rok był rekordowy w kwestii aplikacji grantowych:

  • wpłynęło 124 wnioski, 
  • przyznano 116 dofinansowań projektów, 
  • łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na „Granty” to 370 080,00 zł.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami:

Powodzenia w realizacji!
Trzymamy kciuki i czekamy na informacje, jak postępują Wasze projekty!