Biegniemy z informacją, że na bazie zmian w statucie doszło do zmiany nazwy koła naukowego ECOnstruction.

Zmiana ta nie dotyczy podstawowej części nazwy własnej, a jej pierwszego członu. Koło postanowiło się bowiem otworzyć również na studentów I i II stopnia AGH. W imieniu koła i jego opiekuna – Pana dra inż Sebastiana Pakuły (spakula@agh.edu.pl) Serdecznie zapraszamy więc do współpracy w zakresie konstrukcji inżynierskich służących ekologii.