Studenckie Koło Naukowe „Kliwent” organizuje seminarium okolicznościowe 10-lecie Koła Naukowego „KLIWENT” na kierunku Inżynieria Środowiska. Seminarium odbędzie się w dniu 1.06.2012 r. o godz. 17.00 w sali 101 – łącznik A3/A4. W seminarium uczestniczyć będą absolwenci specjalności Wentylacja i Klimatyzacja Przemysłowa oraz firmy z branży: wentylacji, klimatyzacji, ogrzewnictwa i chłodnictwa.
Więcej informacji na stronie www Koła Naukowego „KLIWENT”: http://www.kliwent.agh.edu.pl/.