Prośba o uaktualnienie danych dotyczących koła w związku z budową nowej, wspólnej strony kół naukowych AGH

W ślad za długofalowymi planami rozwoju studenckiego ruchu naukowego i dążeniem do dalszego zacieśniania współpracy, komunikowanymi w trakcie naszych wspólnych spotkań (np. jesienią 2021), zbliżamy się szybkimi krokami do finału realizacji jednej, wspólnej strony internetowej poświęconej studenckim kołom naukowym AGH, wspólnej dla pionów/obszarów działalności kół naukowych.

(więcej…)