O kołach naukowych sporo w Sprawozdaniu Rektora AGH z działalności uczelni w 2022 roku

Działalność studenckich kół naukowych jest niezwykle ważną częścią funkcjonowania i ducha Akademii. Ba, szczycimy się mianem lidera w tej kwestii w Polsce. Nie dziwi więc fakt, że kwestie te znalazły ważne miejsce w opublikowanym kilka dni temu Sprawozdaniu Jego Magnificencji Rektora AGH z działalności Akademii w 2022 roku.

(więcej…)