Zaproszenie do udziału w wydarzeniach pod nazwą Mosznowładcy

W imieniu Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH zapraszamy wszystkich Kolistów a także opiekunów kół naukowych AGH do udziału w dwudniowym wydarzeniu pod nazwą Mosznowładcy, poświęconemu szerzeniu świadomości na temat profilaktyki oraz samej profilaktyce raka jąder oraz raka prostaty, odbywającym się w ramach akcji Movember (https://eu.movember.com/).

(więcej…)