W imieniu Pana Prorektora – prof. dr hab. inż. Rafała Dańko (dziękujemy także za obecność i wsparcie), Pani dr inż. Joanny Augustyn-Nadziei, Pana dra inż. Pawła Janowskiego oraz Pana Pełnomocnika Rektora prof. Pawła Bogacza, bardzo gorąco dziękujemy wszystkim Kolistom oraz Opiekunom za swą obecność na 26. Konferencji Studenckiego Ruchu Naukowego AGH, która odbyła się w ostatni weekend w Bartkowej.

Bez mała 145 osób (na miejscu prawie 100) miało okazję debatować, prezentując głównie wyniki zrealizowanych przez siebie Grantów Rektora AGH 2022. Dziękujemy również za przybycie na wydarzenie opiekunom kół z naszego obszaru: KN @Trend, KN Bridge to Business, KN Detonator, KN AGH Drone Engineering, KN MechaniCAD oraz KN Mentor. W wyjeździe nie brali udziału przedstawiciele jedynie dwóch spośród 48 projektów grantowych realizowanych w naszym obszarze. Wszyscy z prelegentów zaliczyli je pod względem merytorycznym :-). Już niedługo prześlemy link do zdjęć z tego jakże udanego wydarzenia, acz pierwsze materiały zdjęciowe znajdziecie Państwo już w Internecie, na przykład pod https://www.facebook.com/AGH.Krakow/.
Jeszcze raz bardzo dziękujemy studenckiemu komitetowi organizacyjnemu w osobach:
– Dariusza Pazdura (KN Era Inżyniera),
– Dawida Pietrucha (KN Bozon),
– Karoliny Nawrot (KN Zarządzanie),
– Karoliny Sapko (KN Zarządzanie),
– Kingi Ochońskiej (KN Zarządzanie),
– Natalii Mizery (KN AGH Space Systems),
– Piotra Kucharczyka (KN Zarządzanie),
– Piotra Zbiesa (Szkoła Doktorska),
– Przemysława Zawady (KN Era Inżyniera),
– Szymona Dobrzyńskiego (KN AGH Solar Boat).
Dziękujemy także za wsparcie organizacyjne i obecność ze strony Rady Kół Naukowych AGH :-).
Pragnę również dodać, że w części plenarnej odbyły się pozagrantowe wystąpienia inauguracyjne przedstawicieli KN Geotorystyka, pod tytułem „Islandia – śladami prof. Walerego Goetla”, a także UNIVERSEH AGH Space Team, pt. ” Over the Dusty Moon AGH Space Team”. Bardzo za nie dziękujemy :-). Wielkie podziękowanie ślemy także na ręce Pana mgra inż. Konrada Piętki – doktoranta AGH, za przygotowanie i wykonanie pięknego koncertu organowego (to zaszczyt być Pana promotorem). Dziękujemy także za obecność na konferencji Dyrektor Centrum Spraw Studenckich AGH – Pani mgr inż. Annie Klimczyk, Pani Rzecznik ds Praw Studenta – Pani mgr Agnieszce Zatyka-Szlachcic, Kierownikowi Działu Spraw Studenckich –  mgr Karolinie Sochackiej, Urszuli Kozaczuk z DSS, a także Rzecznik Prasowej AGH – Pani mgr Annie Żmudzie-Muszyńskiej oraz sternikom Akademickiego Klubu Żeglarskiego AGH. To był fantastyczny merytorycznie i integracyjnie czas. DZIĘKUJEMY :-).

Kategorie: Bartkowa