Przesyłamy Państwu formularz rejestracyjny dla prelegentów konferencji (Kolistów referujących wyniki projektów grantowych) oraz chętnych opiekunów kół naukowych: https://forms.gle/EzuCR2FawQk9uTa29Formularz będzie otwarty do 16.10 (niedziela) do godz. 23:59 :-). 

Gorąco zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w konferencji! Do wyboru: forma stacjonarna (Bartkowa) lub on-line, w układzie różnych rozwiązań. Szczegóły znajdziecie Państwo w formularzu. By jak najlepiej natomiast pomóc w przygotowaniach do wydarzenia, w tym do wypełnienia samego formularza rejestracyjnego, poniżej przedstawiam podstawowe informacje dotyczące konferencyjnej rejestracji, ułożone w formule Komunikatu nr 1:

Komunikat nr 1 26KSRN AGH w Bartkowej:

Temat przewodni Konferencji to: Prezentacja wyników Grantów Rektora AGH edycji 2022. Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji jedną Kolistkę lub jednego Kolistę oraz Opiekuna koła naukowego każdego z projektów dofinansowanych z FNKS w ramach konkursu Grant Rektora AGH 2022.

Sprawozdającym w ramach konferencji realizację swych projektów grantowych przypominamy o konieczności przygotowania na nią 10-minutowej prezentacji (z wykorzystaniem szablonu prezentacji AGH (https://www.agh.edu.pl/o-agh/multimedia/szablony-prezentacji), logotypu SKN (vide załączniki) oraz logotypu Grantów Rektora AGH (vide załączniki).
Prezentacja powinna obejmować:
– tytuł realizowanego projektu,
– cel i zakres projektu,
– metodykę i przebieg realizacji projektu,
– osiągnięte rezultaty,
– korzyści dla koła z realizacji projektu,
– krótkie tabelaryczne posumowanie finansowe grantu (w ujęciu „plan do wykonu”).
Oczywiście formuła i sposób prezentacji powyższego jest otwarta na Wasze innowacyjne, acz skuteczne i efektywne rozwiązania :-).

Proszę pamiętać, że zgodnie z Regulaminem konkursu Grant Rektora AGH udział w konferencji i zreferowanie w jej trakcie wyników prac grantowych stanowi jeden z kluczowych, obligatoryjnych elementów rozliczenia projektu.

Dalsze szczegóły organizacyjne 26. Konferencji Studenckiego Ruchu Naukowego AGH w Bartkowej, będą Państwu przesyłać w kolejnych komunikatach, a najbliższego można się spodziewać jeszcze w bieżącym tygodniu.

Serdecznie zapraszamy do udziału :-). 

Kategorie: Bartkowa