Ogłaszamy wszem i wobec początek prac organizacyjnych związanych z 62. Barbórkową Konferencją Studenckich Kół Naukowych AGH.

Jak Państwo widzicie, w związku z reorganizacją struktury kół naukowych AGH, doszło także do zmiany nazwy konferencji:
a) do 10.11 chętni Koliści i Opiekunowie mogą zgłaszać się do Komitetu Organizacyjnego Konferencji. Można to zrobić mailowo pod bogacz@agh.edu.pl. Serdecznie zapraszamy do udziału :-). Jak co roku będzie to, co gwarantuję, bardzo ciekawa przygoda,
b) 27.11 – termin zgłaszania referatów konferencyjnych,
c) sposób zgłaszania referatów i streszczeń – formularz na stronie www naszego obszaru: www.knpg.agh.edu.pl – dostępny od 15.11.
d) regulamin oceny – w plikach przekazujemy propozycję  – na ewentualne uwagi, czy opinie czekamy mailowo do 10.11,
e) proponowane sekcje tematyczne – zostaną przedstawione niebawem – będziemy je ostatecznie weryfikowali pod koniec miesiąca liczbą i rodzajem przygotowywanych referatów. Jeśli już natomiast wcześniej będziecie Państwo widzieli, że należy to zrobić, gorąco zapraszamy do kontaktu mailowego. Będziemy działać just in time,
f) zaproszenie dla studentów z poza obszaru zielonego, studentów z innych uczelni krajowych i zagranicznych. Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału 🙂. AGH stoi dla wszystkich otworem. Jedynym ograniczeniem stanie się niemożność brania udziału w ocenie konkursowej (poza studentami AGH, z których każdy może wziąć udział w konkursie),
g) nagradzanie laureatów: poza niepodważalnym splendorem i dyplomem laureata:
– laureaci I miejsca zostaną wyczytani i docenieni na Senacie AGH i będą mogli opublikować swe artykuły w specjalnym Zeszycie Naukowym AGH,
– laureaci I, II i III miejsc otrzymają nagrody rzeczowe w postaci bonów wartościowych,
– laureaci I, II i III miejsca wezmą udział w Wielkiej Studenckiej Majówce AGH, która planowana jest w drugiej połowie maja 2022,
– laureaci I miejsca (a może II i III) mamy nadzieję, że otrzymają również inne cenne nagrody rzeczowe od sponsorów, nad którymi pracujemy,
– laureaci I miejsca chcielibyśmy, aby wzięli udział w konferencji Topical Issues of Rational Use of Natural Resources w Sankt Petersburgu, która odbędzie się w maju 2022.
h) chcemy, aby co do zasady konferencja miała charakter stacjonarny, z opcją użycia rozwiązań hybrydowych, które będą realizowane zależnie od potrzeb w ramach poszczególnych sekcji tematycznych. Części centralne (uroczyste otwarcie oraz podsumowanie i uroczyste zamknięcie) będziemy realiizować w Auli AGH, prowadząc także streaming z tych wydarzeń. Trzymajmy proszę wszyscy mocno kciuki za to, by pandemia nie zniweczyła naszych powyższych planów.
i) Serdecznie Zapraszam do udziału w konferencji. Pamiętajmy, to NAJwiększe wydarzenie naukowe w naszym obszarze, NAJstarsza funkcjonująca studencka konferencja naukowa w AGH i NAJlepsza szansa na pokazanie przez studentów wyników swych prac naukowych, grantów rektorskich, wyjazdów naukowych etc.
Następne detaliczne informacje dotyczące konferencji pojawią się niebawem.