Za nami czwartkowa 60. Konferencja Studenckich Kół Naukowych AGH. W trakcie jej obrad w 16 sekcjach tematycznych wygłoszono 179 referatów w 16 sesjach tematycznych. W imieniu kół naukowych obszaru zielonego składamy Serdeczne Gratulacje za świetną organizację wydarzenia komitetowi organizacyjnemu konferencji, na czele z Panią Pełnomocnik dr inż. Joanną Augustyn-Nadzieją.

Cieszymy się także niezmiernie, że jeśli wziąć pod uwagę naszą, zieloną Konferencją Barbórkową z jej ponad 220 referatami oraz Konferencję Kół Naukowych z okazji Dni Hoborskiego, możemy ponownie z dumą potwierdzić, że AGH prowadzi serię największych naukowych konferencji studenckich w Polsce.