Bardzo gorąco Dziękujemy za zaangażowanie i działanie w organizacji, w tym Centralnemu Komitetowi Organizacyjnemu :-), 63. Barbórkowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych AGH. Pomimo ekstremalnie skróconego czasu na zamknięcie organizacji wobec 28.11 jako czasu zgłoszeń, wydarzenie się udało. 

Chcemy przedstawić kilka pokonferencyjnych informacji i materiałów:
Zestawienie najważniejszych informacji dotyczących Obszaru Zielonego SKN AGH:
Pod https://drive.google.com/drive/folders/1UQ-NZxMtpCApBGM6iVqzASqK9ZlC_YfD?usp=share_link przedstawiamy plik prezentowany w trakcie uroczystego rozpoczęcia konferencji, zestawiający najważniejsze informacje dotyczące naszego, Zielonego obszaru Studenckich Kół Naukowych AGH. Życzę przyjemnej i pozytywnej lektury.
Zestawienie laureatów i najważniejszych liczb związanych z 63BKSKN AGH:
Pod https://drive.google.com/drive/folders/1UQ-NZxMtpCApBGM6iVqzASqK9ZlC_YfD?usp=share_link,, przedstawiamy plik prezentowany w trakcie uroczystego zakończenia konferencji, zestawiający jej laureatów w poszczególnych sekcjach tematycznych, a także najważniejsze informacje dotyczące tego wydarzenia. Życzymy przyjemnej i pozytywnej lektury. Jeszcze raz również składamy najserdeczniejsze gratulacje laureatom 63. Barbórkowej!
Materiały konferencyjne 63BKSKN AGH:
W kolejnym pliku pod https://drive.google.com/drive/folders/1UQ-NZxMtpCApBGM6iVqzASqK9ZlC_YfD?usp=share_link przesyłamy materiały konferencyjne naszej konferencji.
Zaproszenie dla laureatów 63BKSKN AGH do publikacji swych referatów:
W ślad za konferencyjną tradycją oraz w nawiązaniu do wczorajszych informacji, Serdecznie zapraszamy Laureatów do opublikowania swych wystąpień w postaci artykułów naukowych w specjalnym Zeszycie Naukowym Wydawnictwa AGH. Szczegóły dotyczące przygotowania tych materiałów pozwolę sobie przesłać na początku stycznia, zaś swe materiały będziecie mogli Państwo przygotowywać do 28.02.2023. Jest więc spoooro czasu :-).
Materiał filmowy 63BKSKN AGH:
Jak Państwo wiecie części centralne konferencji były relacjonowane poprzez kanał YouTube AGH. Staraliśmy się nagrać ten materiał. Postaramy się jak najszybciej go udostępnić, a jego skróconą wersję umieścić w bibliotece YT AGH. Jak na razie przedstawiamy materiał z rozpoczęcia konferencji, który można znaleźć pod https://www.youtube.com/watch?v=43qsWtiQdc0.