W imieniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego zapraszam do udziału w V Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych, która obradując w sześciu sekcjach tematycznych odbędzie się w dniach 22-23.11.2019 w Szczecinie. 

Wszelkie szczegóły można znaleźć pod https://www.zut.edu.pl/zut-studenci/dzialalnosc-studencka/v-ogolnopolska-sesja-studenckich-kol-naukowych.html.

Pod okks.zut.edu.pl znajduje się natomiast formularz zgłoszeniowy.

Kategorie: Zaproszenia