IX Spotkanie Biznesowe IATI MBM

W imieniu Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji, Stowarzyszenia Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc oraz Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej Zapraszam do udziału w IX Spotkaniu IATI Monday Business Meeting, dotyczącym mobilności oraz rozwoju kariery młodych naukowców, które odbędzie się w dniu 20 listopada 2017 r. na platformie wirtualnej Stowarzyszenia Poldoc. Przedstawione zostaną na nim możliwości pozyskiwania funduszy na projekty B+R oraz uzyskania dofinansowania na wyjazdy zagraniczne skierowane do młodych polskich naukowców, w tym dla studentów, członków kół naukowych, np. w ramach Działania Marie Skłodowskiej- Curie w Programie HORIZON 2020. Szczegóły zaproszenia znajdziecie Państwo na stronie www.