Zaproszenie do udziału w 58. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH

Z wielką radością pragniemy przekazać zaproszenie kół naukowych tworzących pion hutniczy oraz Pani Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych Pionu Hutniczego – Pani dr inż. Joanny Augustyn-Nadziei, do udziału w 58. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego, która odbędzie 6.05, w ramach obchodów Dnia Hutnika. 

(więcej…)