W imieniu Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej oraz filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, zapraszamy do wzięcia udziału w II Interdyscyplinarnej Studenckiej Konferencji Naukowej „Statystyka na co dzień”, która odbędzie się w terminie 12.05 w formie hybrydowej – stacjonarnie w budynku Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej oraz za pośrednictwem platformy internetowej Microsoft Teams. Udział w Konferencji jest bezpłatny. 

Celem konferencji jest stworzenie możliwości zaprezentowania osiągnięć naukowych, wyników badań oraz wymiana doświadczeń w zakresie wykorzystania narzędzi statystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk o zarządzaniu. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie rejestracji, poprzez wypełnienie zgłoszenia uczestnictwa w terminie do 26.04 poprzez formularz: https://forms.gle/MnszF2VQ5ZUvBAYy6. Artykuły, przesłane na adres mailowy organizatorów (wiz.konferencjaiskn@pb.edu.pl) do dnia 15.05.2023 r., spełniające wymogi redakcyjne, które uzyskają pozytywne recenzje, zostaną wydane w czasopiśmie „Akademia Zarządzania” (20 pkt). Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji znajdą Państwo na stronie: https://wiz.pb.edu.pl/nauka-i-badania/konferencje-i-seminaria/iskn-statystyka/. Serdecznie zapraszamy do udziału :-).

Kategorie: Zaproszenia