Serdecznie zapraszamy do udziału w 62. Barbórkowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych AGH, która odbędzie się 9 grudnia 2021 roku. 
Serdecznie Zapraszamy do udziału w konferencji. Pamiętajmy, to NAJwiększe wydarzenie naukowe w naszym obszarze, NAJstarsza funkcjonująca studencka konferencja naukowa w AGH i NAJlepsza szansa na pokazanie przez studentów wyników swych prac naukowych, grantów rektorskich, wyjazdów naukowych etc.
Zapraszamy do udziału zarówno studentów i koła naukowe należące do Pionu Zielonego, jak również wszystkich pozostałych związanych z AGH! Istnieje także możliwość udziału w wydarzeniu studentów spoza naszej Alma Mater, zachęcamy więc do zapraszania zaprzyjaźnionych kół i studentów!

Harmonogram konferencji:

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w konferencji w roli słuchaczy. W tym roku obrady odbywać się będą w 18 sekcjach tematycznych. Szczegółowy harmonogram dostępny poniżej.


8.30 Uroczyste otwarcie Konferencji link Aula AGH/A0

9.15 Obrady w sekcjach tematycznych

NrNazwa sekcjiMiejsceLink
IGórnictwo 15/A4
IIGeologia i Geofizyka213/A0
IIIGeoturystyka 225/A0
IVGeodezja, Kartografia i Geoinformacja301/C4on-line
VBudownictwoon-line
VIChemia i inżynieria materiałowa3.21/B8on-line
VIIInżynieria i ochrona środowiskaon-line
VIIIWentylacja, klimatyzacja i ogrzewnictwo on-line
IXInżynieria mechaniczna i robotyka110/B2on-line
XEnergetyka09/D4
XIAkustyka201A/D1on-line
XIIaInformatykaon-line
XIIbComputer scienceon-line
XIIIInżynieria produkcji i jakości107/D14
XIVZarządzanie220/A1
XVZrównoważony rozwój317/A1
XVIMarketing220/D14on-line
XVIIHumanistycznaon-line

17.00 Uroczyste zamknięcie Konferencji link Aula AGH/A0


Ważne daty:

 • 15.11.2021 – data rozpoczęcia zgłoszeń referatów konferencyjnych,
 • 27.11.2021 – termin zgłaszania referatów konferencyjnych,
 • 06.12.2021 – informacja o ostatecznym przydziale sekcji tematycznej,
 • 09.12.2021 – termin konferencji.

Informacje o nagrodach

 • zaproszenie dla studentów z poza obszaru zielonego, studentów z innych uczelni krajowych i zagranicznych. Bardzo Serdecznie Zapraszamy do udziału :-). AGH stoi dla wszystkich otworem. Jedynym ograniczeniem stanie się niemożność brania udziału w ocenie konkursowej (poza studentami AGH, z których każdy może wziąć udział w konkursie),
 • nagradzanie laureatów: poza niepodważalnym splendorem i dyplomem laureata:
  • laureaci I miejsca zostaną wyczytani i docenieni na Senacie AGH i będą mogli opublikować swe artykuły w specjalnym Zeszycie Naukowym AGH,
  • laureaci I, II i III miejsc otrzymają nagrody rzeczowe w postaci bonów wartościowych,
  • laureaci I, II i III miejsca wezmą udział w Wielkiej Studenckiej Majówce AGH, która planowana jest w drugiej połowie maja 2022,
  • laureaci I miejsca (a może II i III) mamy nadzieję, że otrzymają również inne cenne nagrody rzeczowe od sponsorów, nad którymi pracujemy,
  • laureaci I miejsca chcielibyśmy, aby wzięli udział w konferencji Topical Issues of Rational Use of Natural Resources w Sankt Petersburgu, która odbędzie się w maju 2022,
 • chcemy, aby co do zasady konferencja miała charakter stacjonarny, z opcją użycia rozwiązań hybrydowych, które będą realizowane zależnie od potrzeb w ramach poszczególnych sekcji tematycznych. Części centralne (uroczyste otwarcie oraz podsumowanie i uroczyste zamknięcie) będziemy realizować w Auli AGH, prowadząc także streaming z tych wydarzeń. Trzymajmy proszę wszyscy mocno kciuki za to, by pandemia nie zniweczyła naszych powyższych planów.

W tym roku nasza konferencja otrzymała także wsparcie ze strony Partnera – firmy Globla Logic, która ufundowała upominki rzeczowe dla każdej sekcji tematycznej. Dziękujemy za to wsparcie.