W imieniu Europejskiego Konsorcjum Biogospodarki (Bio-based Industries Consortium) oraz Przemysłowego Instytutu Motoryzacji – Sieć Badawcza Łukasiewicz, zapraszamy do udziału w drugiej edycji studenckiego konkursu „Bio-based Innowavation Student Challenge Europe).

Zgłoszenia do niego przyjmowane są są do 31.03, a wszelkie szczegóły można znaleźć w pliku z załączników oraz na stronie www https://bisc-e-eu. Serdecznie zapraszamy do udziału :-).

Kategorie: Zaproszenia